| Anasayfa | Siyah Toner Dolum Tozu |Renkli Toner Dolum Tozu |Toner Chip | Toner  Drum | Toner Dolum Ekipmanları |

|Siyah Toner Dolum Fiyatları |Renkli Toner Dolum Fiyatları|Muadil Toner|Kartuş Dolum Mürekkepleri |Kartuş Dolum Ekipmanları |

| Fotokopi Toner Dolum Tozu | Fotokopi Orjinal ve Muadil Toner | Toner Dolum Teknik Destek | İletişim |

 

 
 
 
 
CANON FOTOKOPİ TONERİ ORJİNAL TONER MUADİL TONER
CANON ( NPG1 ) NP1015/1215/1218/1318 11,00€ 4,5€
CANON ( C EXV-22 ) C-EXV 22 / IR 5055/5065/5075 149,00€  
CANON 3030/3050 50,00€ 15,50€
CANON 6016/6521 37,00€ 20,00€
CANON 6025/6030 36,00€ 15,50€
CANON 4050/80 52,00€ 24,00€
CANON ( NPG 11 ) 6012/6112/6212/6312/6512 /6612 26,00€ 11,00€
CANON E-30 FC 100/120/200/204/S/210 /220/ 140,00€  
CANON 6028/6035(NPG-13) 36,00€ 15,00€
CANON IR 3100 (C-EXV9) SİYAH 2570/3100/3170 67,00€  
CANON IR 3100 (C-EXV9) CYAN 2570/3100/3170 130,00€  

CANON IR 3100 (C-EXV9) MAGENTA 2570/3100/3170

130,00€  

CANON IR 3100 (C-EXV9) YELLOW 2570/3100/3170

130,00€  
CANON CLC 700 / 900 CYAN 65,00€ 46,00€
CANON CLC 700 / 900 BLACK 62,00€ 45,00€
CANON GP 210/215/220/225 47,00€ 20,00€
CANON GP-285/335/405 GPR-2 35,00€ 15,00€
CANON IR2200/3300(C-EXV3) C-EXV 3 IR 2200/2220/2800 /3300/3320 50,50€ 25,00€
CANON CLC 1000 RENKLI 114,00€  
CANON CLC 1000 SİYAH 85,00€  
CANON GP 160/610/LBP1610 165,00€  
CANON GP 605/555/İR7200. GP 555/605/IR7200/8070 90,00€  
CANON 6045/6260 95,00€  
CANON IR 1600/2000(C-EXV5) C-EXV 5 28,00€ 15,00€
CANON CLC 700/900 YELLOW 69,00€ 46,00€
CANON CLC 700/900 MAGENTA 69,00€ 46,00€
CANON C-EXV 6 C-EXV 6 NPG-15 28,00€ 16,00€
CANON C-EXV 7 IR-1210/1230/1270/1510/ 1530/1570 29,00€ 16,00€
CANON IR 5000/6000 C-EXV 1 IR4600/5000/5000I/ 6000I/4600/ 103,00€ 45,00€
CANON C-EXV 11 IR 2230,2270,2870 78,00€ 40,00€
CANON GP 660 BLACK 120,00€  
CANON GP 660 CYAN / MAGENTA / YELLOW 175,00€  
CANON C-EXV 8 BLACK IRC2620/3200N/3220N 98,00€ 80,00€
CANON C-EXV 8 IRC2620/3200N/3220N CYAN / MAGENTA / YELLOW 160,00€ 115,00€
CANON IR2016/2020(CEXV14) 2018/2022 30,00€ 16,00€
CANON CLC 1100 CLC1130/50/60/80 BLACK / CYAN / MAGENTA / YELLOW 77,00€  
CANON C-EXV 18 TONER 50,00€ 33,00€
CANON C-EXV 21 BLACK IR C-3380/3380I/2880/ 2380I3080/3580 64,00€  
CANON C-EXV 21 C/M/Y IR C-3380/3380I/2880/ 2380I3080/3580 139,00€  
CANON C-EXV 13 TONER 45 K 2750 GR 110,00€  
CANON C-EXV 12 IR 4570/ IR 3035 / IR 3045 83,00€  
CANON CEXV-16  CLC 4040 IR 5151 BLACK 95,00€  
CANON CEXV-16  CLC 4040 IR 5151 CYAN / MAGENTA / YELLOW 170,00€  
CANON 7086/95,7105 (CEXV-15) 90,00€  
     
KONICA MINOLTA FOTOKOPİ TONERİ ORJİNAL MUADİL
MINOLTA 6051 / 8151-602 124,00€  
MINOLTA TYP 204B 33,00€ 13,00€
MINOLTA 101B 21,00€ 8,00€
MINOLTA 2050 (201B) 44,00€ 14,00€
MINOLTA 3050 / 4050 (401B) 60,00€ 20,00€
MINOLTA 4320/5400 22,75€ 8,50€
MINOLTA 102B 21,00€ 9,50€
MINOLTA 2051 / 80 (202B) 32,00€ 11,00€
MINOLTA 4000 / 5000 (501B) 63,00€ 16,00€
MINOLTA 1030/31(103B) 8,00€  
MINOLTA 104B / 1085 25,00€ 10,00€
MINOLTA 6000 (601B) 125,00€  
MINOLTA 181(105B) DİG. 48,00€ 15,00€
MINOLTA 302B 33,00€ 12,00€
MINOLTA DI 152 / 183 / 1611/ 2011/ XD-716 TN114 32,00€ 13,00€
MINOLTA 450/470/550/502B 78,00€ 33,00€
MINOLTA DI 2510 (205B)DİG. 44,00€ 14,00€
MINOLTA 7013 118,00€  
MINOLTA DI 520/620(603B)TO 95,00€ 45,00€
MINOLTA DI1610/7416 / TN113 35,00€  
MINOLTA DI 1611/7216 45,00€  
MINOLTA DI 3510 303B 36,00€  
MINOLTA TN-311 45,00€ 14,00€
MINOLTA TN-210 BLACK / CYAN / MAGENTA / YELLOW 58,00€ 42,00€
MINOLTA C250, C252 75,00€  
MINOLTA C350 MAGENTA / CYAN / YELLOW C350,C351.C450 11,5 K 48,00€  
MINOLTA C350 ,C351.C450 11,5 K 30,00€ 20,00€
MINOLTA DI 7210 DI 604 B 93,00€ 37,00€
MINOLTA TN 701 DI 750 90,00€  
MINOLTA TN-710 BIZHUP 600 / 750 105,00€  
MINOLTA 7135/7235 TN 303K 77,00€  
MINOLTA TN 211 BIZHUB 250 50,00€ 15,00€
MINOLTA TN 213 BLACK BIZHUB C203/253/7152 54,00€  
MINOLTA TN 213 CYAN / MAGENTA / YELLOW  BIZHUB C203/253/7152 79,00€  
MINOLTA EP 370   8,00€
MINOLTA C252 TN 210 BLACK   40,00€
MINOLTA 6001 / 8015 / 602B 119,00€  
MINOLTA DI 151   11,00€
MINOLTA C250-TN210 SİYAH 430GR   57,00€
     
TOSHIBA FOTOKOPİ TONERİ ORJİNAL MUADİL
TOSHIBA 3810 / 3910 (85P) 20,00€ 9,00€
TOSHIBA 1710 / 2310 / 2500 18,00€ 9,00€
TOSHIBA 4010/2510/3220   15,00€
TOSHIBA 1550 17,00€ 10,00€
TOSHIBA 3550 / 4550 40,00€ 15,00€
TOSHIBA T-2060 17,00€ 10,00€
TOSHIBA 1340 / 50 / 60 / 70 1340/1350/1360/1370 18,00€ 8,50€
TOSHIBA 3560 / 4560 28,00€ 14,00€
TOSHIBA 6550 / 5540 85,00€ 32,00€
TOSHIBA 5560/6560 82,00€ 26,00€
TOSHIBA T 1600/STDY-16 160 17,00€ 15,00€
TOSHIBA 2500/STDY-25 T-2500 E-STD 20/25/200/250 26,00€ 15,00€
TOSHIBA 3500 STD-35 / 45 40,00€ 15,00€
TOSHIBA T 1200E 46,00€ 26,00€
TOSHIBA 2320D STD-230 / 80 64,00€  
TOSHIBA 3520 STD.350/450 T 3520, STDY 352 46,00€  
TOSHIBA 2460 32,00€  
TOSHIBA T 3511 BLACK 46,00€  
TOSHIBA T 3511 CYAN / MAGENTA /YELLOW 125,00€  
TOSHIBA 1640 STD-(190 GR) STUDIO 237/ 207/ 206/ 205/ 203/ 167/ 166/ 165/ 163 33,00€  
TOSHIBA T-2340 E STUDIO 220,232,282 56,00€  
TOSHIBA STD.T-6510 STD.550 / 650 / 810   45,00€
TOSHIBA 5110 / 7610 (80P)   13,00€
TOSHIBA 550 / 650 / 810   34,00€
TOSHIBA 2060   10,00€
TOSHIBA 3580 33,50€  
     
KYOCERA MİTA FOTOKOPİ TONERİ ORJİNAL MUADİL
KYOCERA MİTA 1205 6,50€ 3,50€
KYOCERA MİTA 1605 / 1855 / 2155   7,00€
KYOCERA MİTA TK 420 MITACO:1216 / 1220 / 1225 75,00€  
KYOCERA MİTA 2556/3055   10,00€
KYOCERA MİTA 1755/85   7,00€
KYOCERA MİTA 1256/1260/1215 11,00€ 5,00€
KYOCERA MİTA 1560/1860/2360 25,00€ 8,00€
KYOCERA MİTA 3060/4060 62,00€ 25,00€
KYOCERA MİTA Vİ 230/310İGİTAL 25,00€ 17,00€
KYOCERA MİTA KM 1505/10/1810İG. / KM-1510 / 1505 / 1510 / 1810 53,00€ 21,00€
KYOCERA MİTA KM 1530 / KM 1530/1570/2030/2070 45,00€ 18,00€
KYOCERA MİTA KM 2530 / 3530 / 4030 / 2530 / 2531 / 3530 / 3035 / 4035 / 5035 130,00€ 76,00€
KYOCERA MİTA KM 1500/1015/TK-100 62,00€ 20,00€
KYOCERA MİTA TK-410 / KM 1620/1650/2020/2035 80,00€ 45,00€
KYOCERA MİTA KM-4530/5530/7530 (TK 603) 64,00€ 35,00€
KYOCERA MİTA KM 4230 / 5230 / VI400 / 500 55,00€ 36,00€
KYOCERA MİTA KM 6030/8030 (TK 655) 120,00€  
KYOCERA MİTA TK 675 KM 2540/3040/2560/3060 128,00€  
KYOCERA MİTA TK 715 KM 3050/4050/5050 165,00€  
KYOCERA MİTA KM 1500(TK100) - KARTUŞ / MITA FS-1018, FS-1020 KM 1500   25,00€
     
SHARP FOTOKOPİ TONERİ ORJİNAL MUADİL
SHARP SF 280/ 1125 51,00€ 22,00€
SHARP 7300/20/50/70   7,00€
SHARP 8300/8400/7900   8,00€
SHARP 7800/30/50 18,00€  
SHARP 1025/125 22,50€ 10,00€
SHARP SF 222 30,00€  
SHARP SF-214 / SF 2014/2114/2214 26,00€ 14,00€
SHARP SF 235 24,00€ 14,00€
SHARP SF 1016/116 22,00€  
SHARP SF-234 / SF234T1 SF 2314/2414/2514 25,00€ 11,00€
SHARP 2016/2116/216 / SF-2118/2120/2020 22,00€ 9,00€
SHARP 226 / 2216 / 2220 SF226LT1 25,00€ 10,00€
SHARP SF-360 / SF 2050/2052/ SD 2060/3062 65,00€ 32,00€
SHARP 2040 / 2540 / 240 45,00€ 25,00€
SHARP AR 168 LT / AR-5012/120EN/122EN / 152 / 153EN/5415 50,00€ 35,00€
SHARP AR 161 / 200 / 205 T / AR 161 / 200 / 205 40,00€  
SHARP AR 202 LT / ARM 160 /ARM 165/ARM205 / 163,201,206,207 70,00€  
SHARP AR 270 LT / AR 215/ AR-M 236/AR-M276 //235/275 85,00€  
SHARP AR 016 LT / AR 5015/5316/5320 70,00€ 20,00€
SHARP ZT-81/810/830/845 83,00€  
SHARP AR 150 T / AR120E / F150 / 151 / 155 28,00€  
SHARP AL-800,840,880(AL-80TD)T 60,00€  
SHARP AM-30DC 83,00€  
SHARP AR 455 / ARM 351/451 87,00€  
SHARP AR 310 LT / ARM 5625/5631/AR-M256 / 316 //25K 90,00€  
SHARP AR 621 LT ARM 550,620,700 / ARM 550,620,700 119,00€  
SHARP AR 450 LT ARM 350 / 450 72,00€  
SHARP 203N/5420 (208T) 56,00€  
SHARP 235   15,00€
SHARP AR 121/151/152   11,00€
SHARP AR152 / 5012 ŞİŞE/ AR-120/150/162/201 SERİSİ /AL 1000/1010/1020/1041/1200/1220   10,00€
SHARP AR 160 / 163 / 202   25,00€
SHARP 5015 / 20 / 5316   55,00€
SHARP AR-200 LT / AR 160 / 161 / 200 / 205 TONER + DEVELOPER 145,00€  
SHARP AR 400 LT / AR 250 / 281 / 286 / 287 / 336 / 337 / 405 / 407 50,00€  
SHARP AR-150DC / OLİVETTİ D12 105,00€  
     
RICOH FOTOKOPİ TONERİ ORJİNAL MUADİL
RICOH MPC 3500/4500 CYAN / 886611/884933 145,00€  
RICOH MPC 3500/4500 MAGENTA / 888610/884932 145,00€  
RICOH MPC 3500/4500 YELLOW / 888609/884931 145,00€  
RICOH MPC 3500/4500 BLACK / 888608/884930 65,00€  
RICOH 3013/3213/320   13,00€
RICOH 4015/4615 22,00€ 10,00€
RICOH 4527/5135/450 38,00€ 15,00€
RICOH 2012/2200 35,00€  
RICOH 4422(420)   7,00€
RICOH 6645 (1140 GR)   15,00€
RICOH 5200 DİJİTAL / 1220 GR 77,00€ 25,00€
RICOH J/5006 BLACK / SİYAH 67,00€  
RICOH J/5006 CYAN / MAVİ 67,00€  
RICOH J/5006 MEGANTA / KIRMIZI 67,00€  
RICOH J/5006 YELLOW / SARI 67,00€  
RICOH AFİCİO 400(10D)   22,00€
RICOH 6010/6513 MAGENTA 114,00€  
RICOH 6010/6513 CYAN 114,00€  
RICOH 6010/6513 YELLOW 114,00€  
RICOH TYP 1250D / LANİER 5613 25,00€ 12,00€
RICOH TYP 1220 D / 1015,1018 28,00€ 13,00€
RICOH 1022/1027/2220D / 1022,1027 30,00€ 16,00€
RICOH TYP 3205 52,00€ 23,00€
RICOH AF700/1055-5205   32,00€
RICOH AF.2035/2045-3210D / 3035/3045 65,00€ 25,00€
RICOH TYP 1230 D / AFİCİO 2015/2016/2018/2020 29,00€ 14,00€
RICOH M2 CYAN 165,00€  
RICOH TYPE M2 / 50,00€  
RICOH M2 COLOR 165,00€  
RICOH TYP 6210D / AF1050/1055/1085/1105/ 1060/1075/2051/2060/2075 70,00€ 40,00€
RICOH TYP 1270D 23,00€  
RICOH AF 2232/38 SİYAH 49,00€  
RICOH AF 2232/38 CYAN 180,00€  
RICOH AF 2232/38 YELLOW 180,00€  
RICOH AF 2232/38 KIRMIZI 180,00€  
RICOH TYP 8205 92,00€  
RICOH R2 BLACK / NRG DSC 428/435/445 UYUMLU 62,00€  
RICOH R2 CYAN / NRG DSC 428/435/445 UYUMLU 138,00€  
RICOH R2 YELLOW / NRG DSC 428/435/445 UYUMLU 138,00€  
RICOH R2 MAGENTA / NRG DSC 428/435/445 UYUMLU 138,00€  
RICOH T2 BLACK / NRG DSC 424 50,00€  
RICOH T2 CYAN / NRG DSC 424 153,00€  
RICOH T2 YELLOW / NRG DSC 424 153,00€  
RICOH T2 MAGENTA / NRG DSC 424 153,00€  
RICOH TYPE 165 BLACK / NASUHATEC  7521 65,00€  
RICOH TYPE 165 YELLOW / NASUHATEC  7521 130,00€  
RICOH TYPE 165 CYAN / NASUHATEC  7521 130,00€  
RICOH TYPE 165 MAGENTA / NASUHATEC  7521 130,00€  
RICOH MP C2500/3000 SİYAH / MP C2500 / 3000 (8886409) 65,00€  
RICOH MP C2500/3000 YELLOW 142,00€  
RICOH MP C2500/3000 MAGENTA 142,00€  
RICOH MP C2500/3000 CYAN 142,00€  
RICOH MP 3500/4500 72,00€  
RICOH MP 1100 / 1350 / 9000 110,00€  
RICOH 2050 / 2260 / M100   8,00€
RICOH AF.1515/1270   11,00€
RICOH AF.1035/45(3205D) AXSES   15,00€
RICOH AF.2035/3210D ACESS   31,00€
RICOH 6645 ŞİŞE TONER-380 GR   7,00€
     
     

***LİMİTSİZ TÜM ALIŞVERİŞLERİNİZDE VADE FARKSIZ PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT***

 

Siparişleriniz için filiz@avrasyabilisim.com adresine mail atabilir veya msn : filiz-avrasya@hotmail.com dan iletişime geçebilirsiniz..

Fiyatlarımıza KDV Dahil değildir.

Listede olmayan ürünler için iletişime geçiniz. Tel:(212) 598 24 75 / (212 )424 35 08 

Renkli toner dolumu

   

 
Copyright © 2005-2008  Avrasya Bilişim Teknolojileri

www.webdolum.com  www.webavrasya.com  www.avrasyabilisim.com

Adres: Gültepe Mh. Erdoğan Cd. No:78/1 Küçükçekmece - İstanbul